Jump to main content

Absorbent stolpar

Det eftergivliga belysningsstolpsystemet ABSORBENT® har levererats i Sverige sedan mitten av 90-talet.

Ett aktivt och fokuserat utvecklingsarbete har gett resultat och ABSORBENT® är idag ett mycket komplett system med CE-märkta stolpar, med bas för nedsticksfundament eller med fotplatta och med ljuspunktshöjder upp till 15 meter i eftergivlighetsklasserna HE - High Energy absorbing och NE - Non Energy absorbing.

Trenden med ökad fokus på estetik och arkitektur i det offentliga rummet ställer nya krav på vägutrustning där form och färg blir viktiga egenskaper. I denna miljö är ABSORBENT® med sin koniska, upplevt runda form och de stora möjligheterna till designade och uttrycksfulla armar anpassade för olika armaturer ett attraktivt val. Stolparna kan levereras i alla RAL-färger vilket ytterligare bidrar till den estetiska och arkitektoniska upplevelsen. 

Säkerhet, design och funktion är och förblir nyckelområden i den fortsatta utvecklingen av ABSORBENT®. 

Absorbent HE

Absorbent NE